Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Bạn Bè

16.08.2018

Trên đường trải nghiệm Linh Kiếm Tình Duyên, người chơi sẽ gặp được những bằng hữu đáng quý. Làm thế nào để chọn người đó làm hảo hữu?

Nhấp nút Hảo Hữu để mở giao diện hảo hữu.

- Người chơi có thể thêm hảo hữu hoặc phê duyệt đối với những người muốn Hảo Hữu với bạn để trở thành bạn bè, hảo hữu tối đa 50  người.

- Tặng hoa cho bạn bè để nhận được điểm thân mật.

- Người chơi có thể kiểm tra thông tin nhân vật của bạn bè hoặc so sánh lực chiến với nhau, gửi tin nhắn cá nhân đến người chọn bằng cách chat riêng, xóa hảo hữu.

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018