Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Bang Chiến

15.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Linh Kiếm Tình Duyên.

Phần Thưởng

- Kinh nghiệm, vinh dự, sách tiến cấp thần binh, đơn thần binh.

--Quà Điểm Ngày--

--Quà Điểm Tuần--

--Quà Bang Chiến--

 

Cách Tham Gia

- Thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật mở Chiến Bang.

- Người chơi khi vào Bang mới có thể tham gia.

- Thời gian 15 phút, Liên server kết hợp nhiều Bang tiến hành hỗn chiến.

- Bang tiêu diệt thần thú được quà.

--Hoạt Động Bang Chiến--


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018