Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Dấu Chân

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Game mobile Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Dấu Chân

- Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến Level 200 mở tính năng Dấu Chân.

- Tiến cấp Dấu Chân cần sử dụng Sách Tiến Cấp Dấu Chân.

- Tiến cấp Dấu Chân không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

- Dấu Chân sẽ có 2 món Trang Bị gồm Thiên Tích (tấn công), Liệt Nhật (phòng thủ) với nhiều cấp bậc giúp tăng thuộc tính.

--Sách Tiến Cấp Dấu Chân--

--Dấu Chân Lục Ý--

--Dấu Chân Tuyết Liên--

--Dấu Chân Thiên Lai--

--Dấu Chân Khuynh Tâm--

Đơn Dấu Chân

- Dùng để tăng thuộc tính Dấu Chân

--Dấu Chân Tư Chất Đơn--

--Dấu Chân Hồn Phách Đơn--

--Dấu Chân Thần Nguyên Đơn--


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018