Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Đấu Pháp Tam Giới

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Linh Kiếm Tình Duyên.

Phần Thưởng

- Kinh nghiệm, vinh dự, sách tiến cấp pháp trận, đơn pháp trận.

 

 

Cách Tham Gia

- Thứ 2, thứ 4, thứ 6 21:00 mở Tam Giới Đấu Pháp.

- Level 150 trở lên có thể tham gia.

- Thời gian 15 phút, Liên server kết hợp 30 người vào một chiến trường.

- Trong chiến trường người chơi chia làm 3 phe loạn đấu.

- Tích lũy đủ điểm sẽ nhận được phẩn thưởng tương ứng.

 

--Hoạt Động Tam Giới Đấu Pháp--

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018