Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Đội Vinh Dự

15.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Linh Kiếm Tình Duyên.

Phần Thưởng

- Kinh nghiệm, vinh dự, sách tiến cấp pet, đơn pet.

 

--Quà Điểm Ngày-- 

--Quà Điểm Tuần--

 

 

Cách Tham Gia

 

Thứ 2, thứ 4, thứ 6 20:00 mở Đội Vinh Dự.

- Level 150 trở lên có thể tham gia.

- Kết hợp ngẫu nhiên 3vs3, có thể tổ đội hảo hữu cùng chiến đấu.

- Diệt Thánh Thú và kẻ địch tích lũy điểm.

 

--Báo Danh-- 

--Hoạt Động Đội Vinh Dự--

 

 

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018