Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Kỹ Năng Chủ Động

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Linh Kiếm Tình Duyên.

 

Kỹ Năng

- Bên cạnh các thuộc tính cơ bản, nhân vật còn sở hữu bộ kỹ năng mạnh mẽ. Luyện cấp nhân vật càng cao sẽ mở được càng nhiều kỹ năng đặc sắc.

- Kỹ năng chủ động : Là kỹ năng mà nhân vật sử dụng dùng trong chiến đấu.

- Kỹ năng thiên phú: Là kỹ năng tăng các thuộc tính phụ của nhân vật level 300 mở khóa.

Kỹ Năng Chủ Động

- Phương Hoa: Gây 100% ST và kèm 180 điểm ST Hỏa Diệm, công nhanh 4 lần(công người 1, công quái 3) thời gian hồi chiêu 0s.

- Hoa Thủy Nguyệt: Gây phía trước 250% ST và kém 270 điểm ST Hỏa Diệm (công người 2, công quái 5) thời gian hồi chiêu 5s.

- Phụng Vũ Cửu Thiên: Gây xung quanh 560% ST và kém 540 điểm ST Hỏa Diệm (công người 5, công quái 10) thời gian hồi chiêu 13s.

- Huyền Vũ Chi Nhẫn: Gây xung quanh 400% ST và kém 360 ST Hỏa Diệm (công người 3, công quái 8) thời gian hồi chiêu 9s.

- Lôi Động Cửu Thiên: Gây 200% ST toàn cảnh, kèm 30 điểm ST Hỏa Diệm, liên tiếp 30 lần (công người 5, công quái 10) thời gian hồi chiêu 30s.

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018