Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Pet - Huyền Sủng

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Game mobile Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Pet

- Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến Level 35 sẽ mở khóa tính năng Pet.

- Tiến cấp Pet cần sử dụng Sách Tiến Cấp Pet.

- Tiến cấp Pet không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

- Pet sẽ có 2 món Trang Bị gồm Pháp Khí (tấn công), Vật Treo (phòng thủ) với nhiều cấp bậc giúp tăng thuộc tính.

--Sách Tiến Cấp Pet--

 

Đơn Pet

- Pet sau khi sử dụng sẽ tăng chỉ số.

 

 

Ảo Hóa Pet

- Đây là tính năng ngoại trang của pet chỉ cần thu thập đủ vật phẩm là có thể kích hoạt.

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018