Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Pháp Trận

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Game mobile Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Pháp Trận

- Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến Level 380 sẽ mở khóa tính năng Pháp Trận.

- Tiến cấp Pháp Trận cần sử dụng Sách Tiến Cấp Pháp Trận.

- Tiến cấp Pháp Trận không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

- Thú Cưỡi sẽ có 2 món Trang Bị gồm Trận Phù (tấn công), Trận Tâm (phòng thủ) với nhiều cấp bậc giúp tăng thuộc tính.

--Sách Tiến Cấp Pháp Trận--

--Phong Dương--

--Hợp Hoan--

--Tứ Tượng--

--Phong Sát--

 

Đơn Pháp Trận: Giúp tăng thuộc tính Pháp Trận

--Tư Chất Đơn--

--Hồn Phách Tư Chất Đơn--

--Pháp Trận Tiềm Năng Đơn--

--Pháp Trận Thần Nguyên Đơn--


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018