Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Phó Bản Trang Bị

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Phần Thưởng

- Exp và trang bị

Cách Tham Gia

- Nhân vật lever 110 trở lên có thể tham gia.

- Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến 0h làm mới.

- Diệt boss nhận phần thưởng.

- Chọn phó bản

-  Mời đồng đội vào phó bản

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018