Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Thần Binh - Huyền Binh

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Game Mobile Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Thần Binh

- Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến Level 120 mở tính năng Thần Binh.

- Tiến cấp Thần Binh cần sử dụng Sách Tiến Cấp Thần Binh.

- Tiến cấp Thần Binh không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

- Thần Binh sẽ có 2 món Trang Bị gồm Chuôi Đao (tấn công), Tua Đao (phòng thủ) với nhiều cấp bậc giúp tăng thuộc tính.

--Sách Tiến Cấp Thần Binh--

--Thần Binh Ngư Trường--

--Thần Binh Xích Hà--

--Thần Binh Hiên Viên--

Đơn Thần Binh

- Dùng để tăng thuộc tính thần binh.

--Thần Binh Tư Chất Đơn

--Thần Binh Hồn Phách Đơn--

--Thần Binh Thần Nguyên Đơn--

Ảo Hóa Thần Binh

- Đây là tính năng ngoại trang Tiên Vũ chỉ cần thu thập đủ vật phẩm là có thể mở khóa.

--Ảo Hóa Bát Lục Hợp--

--Ảo Hóa Phụng Minh--

--Ảo Hóa Thần Quang--


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018