Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Thắng Làm Vua

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với  Linh Kiếm Tình Duyên.

Phần Thưởng

- Kinh nghiệm, vinh dự, sách tiến cấp tinh linh, đơn tinh linh.

 

--Quà Điểm Ngày--

 

--Quà Tổng Điểm Tuần--


Cách Tham Gia

- Thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật 21:00 mở Thắng Làm Vua.

- Level 150 trở lên có thể tham gia.

- Thời gian 15 phút, liên server kết hợp 20 người vào một chiến trường

- Tiêu diệt đối phương sẽ nhận được điểm, tích lũy đủ điểm sẽ nhận được phần thưởng và xếp hạng tương ứng.

 

--Báo Danh--

 

--Hoạt Động Thắng Là Vua--

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018