Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Thú Cưỡi - Huyền Kỵ

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Game mobile Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Thú Cưỡi

- Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến Level 20 sẽ mở khóa tính năng Thú Cưỡi.

- Tiến cấp Thú Cưỡi cần sử dụng Sách Tiến Cấp Thú Cưỡi.

- Tiến cấp Thú Cưỡi không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

- Thú Cưỡi sẽ có 2 món Trang Bị gồm Roi (tấn công), Yên (phòng thủ) với nhiều cấp bậc giúp tăng thuộc tính.

Đơn Thú Cưỡi: Giúp tăng thuộc tính của thú cưỡi

 

Ảo Hóa Thú Cưỡi

- Đây là tính năng ngoại trang của Thú Cưỡi chỉ cần thu thập đủ vật phẩm là có thể mở khóa.

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018