Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Thủ Lĩnh

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Linh Kiếm Kỳ Duyên.

 

Thủ Lĩnh Thế Giới

Phần thưởng

- Trang bị đỏ, kinh nghiệm, nguyên liệu tăng bậc nhân vật.

 Cách Tham Gia

- Nhân vật level 110 trở lên có thể tham gia.

- Mỗi ngày có 3 lượt khiêu chiến 0h làm mới.

- Diệt Thủ Lĩnh Thế Giới nhận phần thưởng.

 

 

Thủ Lĩnh Cá Nhân

Phần Thưởng

- Tiên vũ phách, kinh mạch đơn, thẻ nữ thần, tiên vũ đơn, trang bị đỏ

 Cách Tham Gia

- Người chơi đạt level 150 trở lên có thể khiêu chiến Thủ Lĩnh Cá Nhân

- Vip 4 có thể khiêu chiến Thủ Lĩnh Cá Nhân cao cấp

- Tăng cấp vip có thể tăng số lần đấu Thủ Lĩnh Cá Nhân

- Diệt Thủ Lĩnh Cá Nhân nhận thưởng

 

Thủ Lĩnh VIP

Phần Thưởng

- Pet phách, kinh mạch đơn, sao băng, pet đơn, trang bị đỏ

 Cách Tham Gia

- Người chơi đạt level 180 trở lên và đạt VIP 4 có thể khiêu chiến Thủ Lĩnh Đặc Quyền

- Cấp Đặc Quyền càng cao, có thể khiêu chiến càng nhiều Thủ Lĩnh

- Khi người chơi cao hơn Thủ Lĩnh Đặc Quyền 120 cấp sẽ không có quà

- Diệt Thủ Lĩnh VIP nhận thưởng

 

 

Thủ Lĩnh Thượng Cổ

Phần Thưởng

- Phù đế khắc trang bị, kinh mạch đơn, đơn dấu chân, trang bị đỏ

 Cách Tham Gia

- Người chơi đạt level 250 trở lên có thể khiêu chiến Thủ Lĩnh Thượng Cổ

- Thủ Lĩnh Thượng Cổ mỗi ngày có thể vào 10 lần, tăng cấp VIP có thể tăng số lượt

- Vào map Thủ Lĩnh Thượng Cổ cần Thẻ Du Hành

- Kích sát Thủ Lĩnh Thượng Cổ, quái tinh anh và ở lại trong Chiến Trường Thượng Cổ sẽ tăng Nộ Khí

- Khi Nộ Khí lớn hơn 100 sẽ bị buộc rời khỏi Chiến Trường Thượng Cổ

- Diệt Thủ Lĩnh Thượng Cổ nhận phần thưởng

 

 

Thủ Lĩnh Thần Tích

Phần Thưởng

- Trang bị kích hoạt thần khí, đồ đỏ, kinh mạch đơn

 Cách Tham Gia

- Người chơi đạt level 450 trở lên có thể khiêu chiến Thủ Lĩnh Thần Tích

- Thủ Lĩnh Thần Tích mỗi ngày có thể vào một lần, tăng cấp VIP có thể tăng số lượt

- Mỗi ngày có thể kích sát 2 Thủ Lĩnh Thần Tích, tăng cấp VIP có thể tăng số lượt

- Vào map Thủ Lĩnh Thần Tích cần Thẻ Du Hành

- Kích sát Thủ Lĩnh, quái Tinh Anh và ở lại trong Vùng Đất Thần Bí sẽ tăng Nộ Khí

- Khi Nộ Khí lớn hơn 100 sẽ bị buộc rời khỏi Vùng Đất Thần Bí

- Mỗi Ngày 9h, 11h, 13h, 15h, 18h, 22h, làm mới Thủ Lĩnh Thần Tích

- Diệt Thủ Lĩnh Thần Tích nhận phần thưởng

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018