Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Tiên Vũ - Huyền Vũ

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Game mobile Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Tiên Vũ

- Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến level 50 mở tính năng Tiên Vũ.

- Tiến cấp Tiên Vũ cần sử dụng Sách Tiến Cấp Tiên Vũ.

- Tiến cấp Tiên Vũ không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

- Tiên Vũ sẽ có 2 món Trang Bị gồm Vũ Sức (tấn công), Vũ Huyền (phòng thủ) với nhiều cấp bậc giúp tăng thuộc tính.

--Sách Tiến Cấp Thú Cưỡi--

--Tiên Vũ Thiên Vũ--

--Tiên Vũ Bướm--

--Tiên Vũ Mị Ảnh--

--Tiên Vũ Phù Đao--

 

Đan Tiên Vũ

- Dùng để tăng thuộc tính tiên vũ

--Tiên Vũ Tư Chất Đơn--

--Tiên Vũ Thần Nguyên Đơn--

--Tiên Vũ Tiền Năng Đơn--

--Tiên Vũ Hồn Phách Đơn--

Ảo Hóa Tiên Vũ

- Đây là tính năng ngoại trang Tiên Vũ chỉ cần thu thập đủ vật phẩm là có thể mở khóa.

--Ảo Hóa Vũ Phách--

--Ảo Hóa Niết Bàn--


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018