Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Tinh Linh

16.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Game mobile Linh Kiếm Kỳ Duyên.

Tinh Linh

- Hoàn thành Nhiệm Vụ Chính Tuyến Level 280 sẽ mở khóa tính năng Tinh Linh.

- Tiến cấp Tinh Linh cần sử dụng Sách Tiến Cấp Tinh Linh.

- Tiến cấp Tinh Linh không có thời gian chúc phúc nên sẽ không lo vấn đề reset tăng lại từ đầu.

- Tinh Linh sẽ có 2 món Trang Bị gồm Trang Sức (tấn công), Tinh Nhãn (phòng thủ) với nhiều cấp bậc giúp tăng thuộc tính.

--Sách Tiến Cấp Tinh Linh--

--Tinh Linh Tiểu Mao Cầu--

--Tinh Linh Lam Bối Bối--

-- Manh Tiểu Đậu--

--Rồng Phun Lửa--

Đơn Tinh Linh

Giúp tăng thuộc tính của tinh linh.

--Tinh Linh Tư Chất Đơn--

--Tinh Linh Hồn Phách Đơn--

--Tinh Linh Thần Nguyên Đơn--


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018