Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Tranh Bá

15.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với Linh Kiếm Tình Duyên.

Phần Thưởng

- Kinh nghiệm, vinh dự, sách tiến cấp dấu chân, đơn dấu chân.

--Quà Điểm Ngày--

--Quà Điểm Tuần--

 

Cách Tham Gia

- Thứ 3, thứ 5, thứ 7, chủ nhật 20:00 mở Tranh Bá.

- Lever 150 trở lên có thể tham gia.

- Thời gian 15 phút, Liên sever phân chia 30 người vào 1 chiến trường.

- Đánh bại 5 người trong 1 tầng lên tầng cao hơn, chết 5 mạng trong 1 tầng bị giảm xuống tầng kế.

 

--Báo Danh--

--Hoạt Động Tranh Bá--

 

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018