Linh kiếm tình duyên
Linh kiếm tình duyên
Nơi tình yêu bắt đầu
Menu

Vương Giả

15.08.2018

Hoan nghênh các Thiếu Hiệp đã đến với thế giới Linh Kiếm Tình Duyên

Phần Thưởng

- Kinh nghiệm, điểm vinh dự, sách tiến cấp tiên vũ và đơn tiên vũ.

 

--Quà Điểm Ngày--

 

 

--Quà Điểm Tuần--

                                                                                   

Cách Tham Gia

- Thứ 2, 4, 6 19:30 mở Vương Giả Chiến.

- Level 150 trở lên là có thể tham gia.

- Thời gian 15 phút, ngẩu nhiên kết hợp 1vs1.

- Đánh bại kẻ địch tích lũy điểm và nhận phần thưởng tương ứng.

 

 

--Báo Danh--

 

--Hoạt Động Vương Giả Chiến--

 


Tin liên quan

16.08.2018
16.08.2018
16.08.2018